Obavijest svim našim postojećim i budućim klientima da smo izvršili neke izmjene oko backup-a vaših podataka.

Dodali smo novu opciju jetBackup sistema na sve naše servere te povećali sigurnost vaših podataka.

Trenutno radimo backup na dva dodatna servera koji se nalaze u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama.

Novi plan backup sistema je podjeljen na četiri plana:

Sedmični Backup    ->  BESPLATNO

      -Naš sistem će napraviti 1 backup sedmično.

      -Zadržavanje samo jednog zadnjeg backup-a na serveru.

7 Dana Backup         -> 10 Eura/God

      -Naš sistem će napraviti 1 backup dnevno u roku od 7 dana.

      -Zadržavanje  backup-a na serveru u roku od zadnjih 7 dana.

15 Dana Backup         -> 20 Eura/God

      -Naš sistem će napraviti 1 backup dnevno u roku od 15 dana.

      -Zadržavanje  backup-a na serveru u roku od zadnjih 15 dana.

30 Dana Backup           -> 30 Eura/God

      -Naš sistem će napraviti 1 backup dnevno u roku od 30 dana.

      -Zadržavanje  backup-a na serveru u roku od zadnjih 30 dana.

NAPOMENA:  Svi klienti koji prelaze 250.000 fajlova/inode ili 10GB ukupne memorije neće imati redovan backup zbog preopterećenja sistema. 

Vaš trenutno broj fajlova/inode možete vidjeti na cpanel statistiki sa desne strane.

Ukoliko niste sigurni da li se automatski pravi backup vaših podataka ili koji trenutno plan koristite,

javite nam se i mi cemo vam pomoci da odaberete ili promjenete vas backup plan.

 

NAME.ba ima obavezu da za svaku klijentovu uslugu čuva barem jednu rezervnu kopiju podataka mlađu od 7 dana.

U slučaju havarije, NAME.ba će pokušati da vrati sve podatke koji su vezani sa Vašom uslugom, a koji se nalaze na našem ili Vašem backup sistemu, ako je to tehnički izvodivo.Wednesday, September 23, 2020

<< Zpět